Är du intresserad av nya utmaningar i ditt yrkesliv?

Skicka oss gärna din CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina framtidsplaner samt andra uppgifter som du anser vara av intresse. Vi vill gärna att du beskriver vilken typ tjänst som du skulle vara intresserad av. Vi bekräftar att vi tagit emot din CV och registrerar sedan dig i vår kandidatbank. När vi har ett uppdrag som passar din profil kontaktar vi dig och ser om du är intresserad av tjänsten i fråga. Alla uppgifter är naturligtvis konfidentiella och vi lämnar inte ut någon information om dig utan att först tala med dig. Din CV bör innehålla följande uppgifter:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Civilstånd
 • Adress
 • E-post
 • Telefon till bostad
 • Telefon till arbete
 • Mobiltelefon
 • Utbildning
 • Yrkeserfarenhet
 • Annan utbildning
 • Språkkunskaper

Du kan skicka din CV via: post@recruitment.se