Arbetsplatsbeskrivning

Östra Göinge kommun med drygt 14 600 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Motgång har vänts till framgång och nu växer och utvecklas Östra Göinge helt i enlighet med visionen om att bli 15 000 stolta Göingar. Det gå bra för Östra Göinge. Sedan 2010 har vi haft högsta fart för att utveckla och förbättra. Vi har nått mycket goda resultat. Östra Göinge växer, ekonomin är urstark och företagsklimatet har aldrig någonsin skattats så högt som nu. Men vi lutar oss inte tillbaka, utan vi arbetar vidare varje dag för att förbättra ännu mer för Göingeföretagen och Göingeborna. En nyckel till våra framgångar är vår ledningsfilosofi – Göingemodellen. Den tar sin utgångpunkt i en tydlig politisk styrning, i en stark tillit till chefers och medarbetares förmåga att fatta kloka beslut, i betydelsen av helhetsperspektiv och samarbete över gränser samt i vikten av att tänka nytt med fokus på kvalitet.

Näringslivsarbetet har tagit tydliga steg framåt. Bl a genom möten, samtal, företagsbesök, utvecklad service, bättre information och ökad kunskap har vi utvecklat företagsklimatet i Östra Göinge. Men naturligtvis kan vi ännu mer. Nästa år går vår nuvarande näringslivschef i pension.   

Därför söker Östra Göinge en ny näringslivschef som har kraft och kompetens att utveckla vårt framgångsrika arbete ytterligare.

                  Näringslivschef

Arbetsbeskrivning

Det ska vara enkelt och smidigt att starta, driva och utveckla företag i Östras Göinge. Stöd för idéer och nyföretagande ska stärkas. Dialogen med företagarna ska vara öppen och förtroendeskapande. I Östra Göinge prioriteras näringslivet. Här har näringslivschefen en nyckelroll.

Ditt fokus ska vara företagen och företagarna i Östra Göinge. Samtidigt som du samarbetar helhjärtat med kommunerna i Skåne Nordost, näringslivets olika organisationer, region Skåne och statliga myndigheter.

Som näringslivschef arbetar du mycket nära den politiska ledningen och förvaltningsledningen. Dina uppgifter är såväl strategiska som operativa. Du upprättar lång- och kortsiktiga planer, sätter mål och följer upp dem. Du utvecklar mötesplatser, nätverksträffar och dialogforum för företagare. Du säkerställer att informationen till och kommunikationen med företagen fungerar väl. Du arbetar internt i den kommunala förvaltningen för att öka kunskapsnivån om näringslivet samt för att utveckla beslutsprocesser och service till företagen. Allt för att förbättra förutsättningarna för de lokala företagen och för att tillsammans med dem ytterligare stärka företagsklimatet i syfte att öka Östra Göinges attraktivitet.

Naturligtvis ingår en del resor i tjänsten, främst i Skåne.

Kvalifikationer

För att lyckas med uppdraget behöver du ha en relevant examen (t ex ekonomi, marknadsföring, kommunikation) från universitet/högskola eller annan erfarenhet och/eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver också ha erfarenhet av företagande eller av kvalificerad befattning i näringslivet. Det är till din fördel om du har erfarenhet av politiskt styrd verksamhet samt av förändringsarbete och projektledning. Har du dessutom arbetat med näringslivsutveckling så är detta jobbet för dig.

Du uttrycker dig väl på svenska och engelska såväl i tal som i skrift. Kan du fler språk är det ett plus. 

Du är väl förtrogen med Microsoft Office-paketet och naturligtvis har du B-körkort. 

Du har ett brinnande intresse för samhällsfrågor i allmänhet och näringslivsfrågor i synnerhet. Att arbeta med omvärldsbevakning och att bygga nätverk för samarbete är du en fena på. Du är helt klar över att goda relationer och stort förtroende hos företagarna, de lokala politikerna och inom kommunens förvaltning är avgörande för framgång.

Som person är du självgående, engagerad och lösningsfokuserad. Du är en stark kommunikatör och vet vikten av att hålla en hög servicenivå. Att göra affärer är en extra krydda i jobbet för dig.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid 100 %

Ansökan

Ansökan, med CV, sänder du senast den 29 december 2017 till: post@recruitment.se

Lön

Vi tillämpar individuell lönesättning

Kontakt och information

Kontaktpersoner

Konsult Benny Carlsson, 070 540 51 00 eller Håkan Thuresson, 073 776 36 58, vid Recruitment International AB, som vi samarbetar med i denna rekrytering

Anna Bertram, Chef Strategi & tillväxt, tfn 044 775 60 30 eller

Jonas Rydberg, Kommunchef, tfn 044 775 65 91

Övrigt

I Östra Göinge strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Varmt välkommen till Östra Göinge – Skånes gröna hjärta!