Branschorganisationer

Inom vår bransch finns ett antal etablerade branschorganisationer som verkar för att säkerställa att medlemsföretagen har erfoderlig kompetens samt att de utför sina kunduppdrag med hög kvalitet och etik.

 

hrk_logoVi är auktoriserade av branschföreningen för Human Resource Konsulter, HRK, som bland annat har metod- och etikråd som granskar medlemmarnas användning av psykologiska test i HR-sammanhang samt utfärdar och följer upp yrkesetiska riktlinjer.

 

esk_logoBenny Carlsson är genom personlig auktorisation medlem av föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK.

 

Internationella Nätverk

Executive Resources International är ett globalt nätverk av HR-konsulter. För oss på Recruitment International innebär det att vi kan arbeta med internationella kunder i stora delar av världen, samt bistå med förmedling av rekryteringsuppdrag både till och från Sverige.