Vår miljöpolicy

Vi verkar för att ständigt förbättra miljön genom att:

  • Effektivare använda förbrukningsartiklar, transporter och energi för att minska vår miljöbelastning
  • Fortlöpande utbilda våra medarbetare och engagera dem i miljöarbetet
  • Aktivt samarbeta med våra kunder i miljöfrågor
  • Följa gällande lagar och förordningar
  • Utvärdera vårt miljöarbete fortlöpande


Foto: Niclas Bågenheim