Arbetsplatsbeskrivning

Helsingborgs stad ligger långt framme inom innovation och samhällsutveckling. Inom vissa delar är Helsingborg till och med ledande i Sverige, vilket bland annat premierats med utmärkelser som Årets Employer Branding-kommun, Sveriges IT-kommun,  Årets tillväxtkommun och Sveriges bästa miljökommun.

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling, så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Nu söker vi en 

Utvecklings- och exploateringsdirektör

till avdelningen för strategisk samhällsutveckling.

Avdelningen för strategisk samhällsutveckling vid stadsledningsförvaltningen har uppdraget, att genom samordning och uppdragsledning på stadsövergripande nivå, verka för en hållbar samhällsutveckling och ge stöd till koncernens verksamheter. Avdelningen består av fyra enheter; enheten för infrastrukturplanering, enheten för mark- och exploatering, enheten för samhällsplanering samt enheten för trygghet och säkerhet.

Enheterna leds av varsin enhetschef och arbetar i huvuddrag med att:

• driva långsiktig infrastrukturplanering

• äga, förvalta och utveckla stadens mark

• skapa en tryggare stad

• leda och driva ett antal projekt och processer inom långsiktig stadsplanering

• utveckla stadens internationella samarbeten och det övergripande arbetet med mångfaldsfrågor

• ta fram besluts- och planeringsunderlag med hjälp av statistik och analyser, göra statistiska analyser och prognostisera samhällsutveckling.

Avdelningen består idag av 36 tjänster. Medarbetarna arbetar självständigt och brett inom staden. Att vara drivande och kunna leda projekt och processer gäller för alla medarbetare. Utvecklings- och exploateringsdirektören är chef för avdelningen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Utvecklings- och exploateringsdirektören är också processägare för ett antal processer där stadsdirektören är uppdragsgivare.

Arbetsbeskrivning

Du har ett samlat ansvar för att samordna de strategiska processerna inom avdelningens ansvarsområde. Du är en av flera viktiga spelare i stadens strategiska lobbyarbete, där du förväntas stärka stadens position i omvärlden. Tillsammans med andra aktörer, både interna och externa, bidrar du till att förverkliga stadens vision Helsingborg 2035. I ditt uppdrag som avdelningschef arbetar du, dina fyra enhetschefer och medarbetare med att ta ett samlat koncernledningsgrepp kring samhällsutvecklingsfrågorna. Till exempel är avdelningen beställare och ägare av centrala styrdokument.

Du är en viktig aktör i stora stadsutvecklingsprojekt, exempelvis H+, Drottninghög och Ångfärjan. Du deltar i arbetet kring att utveckla stadens mark både för bostäder och verksamheter.

Kvalifikationer

Du har en bred akademisk utbildning, gärna inom det samhällsvetenskapliga området, men även andra högskoleutbildningar kan vara av intresse. Du bör ha flerårig ledarerfarenhet, förmåga att arbeta genom kvalificerade och erfarna enhetschefer och medarbetare. Du är van att hantera, koordinera och arbeta med komplicerade utvecklingsfrågor. Du har även arbetat med långsiktig framtidsplanering och har erfarenhet av förhandlingar och större affärer. Kommer du från en ledande roll inom privata näringslivet är det en merit. Du har vana och intresse av att arbeta genom och med samverkan.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

Tillträde efter överenskommelse

Kontakt
(om svåra att nå pga semester, kontakta konsulter vid Recruitment-se nedan)

Kontaktpersoner:

Elin Ask Tf förvaltningschef
elin.ask@helsingborg.se

Palle Lundberg Stadsdirektör Helsingborg
042-10 66 00
palle.lundberg@helsingborg.se

Kristina Bagge HR-chef
042-104363
kristina.bagge@helsingborg.se

Fackliga företrädare:

Cecilia Holm SACO
042-10 53 45

Robert Lexeklint VISION
042-10 51 95

Raija Landgren Ledarna
042-102601
raija.landgren@helsingborg.se

Information och ansökan

I denna rekrytering samarbetar Helsingborgs stad med Recruitment International AB.
Välkommen att visa ditt intresse direkt till Recruitment International AB via post@recruitment.se

För mer information om tjänsten kan du också kontakta konsult Benny Carlsson, 070-540 51 00 eller konsult Håkan Thuresson, 073-776 36 58 på Recruitment International AB. 

Välkommen!