Välkommen till ett av Sveriges äldsta och mest renommerade konsultföretag inom rekrytering och Executive Search.

Vår affärsidé sedan 1991, är att hjälpa kunder att lösa rekryteringsbehov inför viktigare anställningar. Vår VD Benny Carlsson har erfarenhet sedan 1981 inom HR, rekrytering och urval. Recruitment International AB är sedan starten medlem av Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter (HRK), och har ett unikt kontaktnät i den svenska rekryteringsbranschen.

Rekryteringsmarknaden domineras idag av stora aktörer som konkurrerar med snabb leverans och lägsta pris. Den tekniska utvecklingen har förändrat branschen i grunden. Rekrytering och urval består till stor del av virtuella matchningar och minimerad personlig kontakt med kandidater.

Hos oss är ledorden kvalitet och noggrannhet. Hos oss behandlas alla kandidater individuellt och personligt, och inte som lagervara. Traditionella och beprövade urvalsmetoder utgör grunden i vår verksamhet. Vi använder moderna tekniska hjälpmedel och är skickliga i vår research på att utnyttja vårt stora kontaktnät, Internet och sociala medier, som LinkedIn, Facebook och andra, men låter det aldrig dominera urvalsprocessen. Vi spenderar mycket mera tid med våra kandidater och kunder, jämfört med många av våra konkurrenter.

Om Recruitment International AB

Vi är experter inom rekrytering, inkl Executive Search, vilket betyder att vi är duktiga på att identifiera, intressera och välja ut personer som kan göra ”hela skillnaden” i de organisationer de arbetar inom. Vi arbetar med att söka upp, motivera och knyta till oss de mest attraktiva kandidaterna på marknaden för just dina behov.

Vi fokuserar på nyckelpositioner, chefsroller och specialister inom privata och offentliga sektorn. Under snart 30 års verksamhet har vi skaffat oss en fantastiskt bred och branschöverskridande erfarenhet och ett stort kontaktnät.

Vårt mål är att ge dig bästa möjliga underlag för ditt anställningsbeslut, och vi strävar därför efter att vara delaktiga i hela rekryteringsprocessen, från arbets- och kravanalys, att ta fram kandidater, till personbedömning, inklusive personlighets- och logisk/analytiska tester, referenstagning, sluturval och uppföljning. Vi hanterar gärna hela administrationen kring rekryteringen, allt för att vår kund skall kunna fokusera på sin egen kärnverksamhet.

Men vi kan också vara din partner i att bedöma kandidater som du redan har, men har svårt att välja mellan (Second Opinion), interna kandidater, eller att bara ta fram kandidater om du önskar att göra urvalsarbetet själv.

Vi inser vikten av att framställa kundföretaget som en attraktiv arbetsgivare. Vi är våra kunders ansikte utåt och förmedlare av arbetsgivarvarumärket. Vid rekrytering hamnar annars ofta allt fokus på sökandet efter rätt kandidat. Att också arbeta med att stärka din position som arbetsgivare, ”employer branding” är idag en självklarhet för oss.

Det här kan vi hjälpa dig med

  • Executive Search
  • Search
  • Rekrytering
  • Urval
  • Fördjupade intervjuer, inklusive personlighets- och logisk/analytiska tester
  • Referenstagning
  • Utvecklingssamtal
  • HR-tjänster
  • Interim management
  • Internationell rekrytering

Vårt kontor är beläget centralt i Malmö, på Kärleksgatan. Namnet på gatan tycker vi är symboliskt för vår filosofi och vår inställning till våra kunder och jobbkandidater.

Välkommen hit!

Vi är unika ”på riktigt”!

Den tekniska utvecklingen har förändrat rekryteringsbranschen i grunden. Rekrytering och urval består till stor del av virtuella matchningar i CV-databaser och minimerad personlig kontakt med kandidater. Virtuella intervjuer är ett arbetsverktyg på stark framfart, som ytterligare syftar till att rationalisera bort det personliga mötet.

Efter alla år i branschen vågar vi hävda att traditionella rekryterings- och urvalsmetoder är oöverträffade vid tillsättning av viktigare tjänster, men vi använder självfallet all modern teknik och stödsystem i vår verksamhet.

Det är viktigt för oss att ge alla människor ett personligt och respektfullt bemötande. De flesta kandidater lämnar urvalsprocessen utan att få jobbet, vilket kan vara en besvikelse. Det är därför viktigt att sträva mot att samtliga inblandade ändå får med sig en positiv bild av dig som arbetsgivare. Vi skapar långsiktiga relationer genom dialog och lyhördhet. Det är alltid en lika stor utmaning att hitta rätt person till rätt position. För att lyckas tar vi oss tiden att lära känna våra kandidater och kunder och att förstå deras behov och visioner. Vi förstår hur viktig den personliga matchningen, personkemi och kultur, är för både kandidat och kund.

Resultatet är en rekryteringstjänst av oöverträffad kvalitet.

Kontakta oss

Och priset då?

Varje ny anställning kan leda till att fel person hamnar på fel plats i din organisation. Varje nyrekrytering är nästan alltid en miljoninvestering. Ju högre förlust en eventuell felrekrytering kan orsaka, desto mer pengar bör du i praktiken vara öppen för att lägga på att göra rätt i den aktuella rekryteringen. Vi är flexibla och lämnar offert till våra kunder som är anpassad till precis det behov av våra tjänster som man önskar att utnyttja.

Kontakta oss.

Kontakta oss