Vår behandling av känslig information

Vi följer självfallet alla lagar och regler från branschförening, myndigheter och organisationer, vilket också inkluderar GDPR.

I korthet innebär det följande:

  1. Vi sparar information om dig i våra uppdrag och register, endast efter att du aktivt har tillåtit oss att göra detta.
  2. Information som du skickar till oss via vår hemsida, t ex ansökningar, brev, CV, betyg och annat av personlig karaktär krypteras automatiskt och kan inte läsas av andra än av vår personal.
  3. Vi sparar information som du har gett oss, så länge som det behövs för det aktuella uppdraget. Om du blir anställd på vår rekommendation, sparar vi underlaget i upp till tre år för att kunna följa upp vårt arbete, och hur det går för dig i det nya jobbet. Om du inte blir anställd i en viss rekrytering, där du varit kandidat, så sparar vi dina uppgifter så länge det behövs med tanke på ev överklaganden eller andra saker som kan ske. Därefter förstör vi det automatiskt.
  4. Ingen annan än du själv, vi och vår kund kan ta del av någon information om dig via oss.
  5. Om vi anser att du kan vara intressant i något uppdrag, där du själv inte har tagit initiativet att söka en viss befattning, frågar vi alltid dig först om du är intresserad. Först efter ditt aktiva godkännande kan vi presentera dig för en uppdragsgivare.
  6. Du kan när som helst begära att få veta vilken information som vi har lagrad om dig.
  7. Du kan när som helst begära att vi tar bort information om dig, helt eller delvis i våra register.
  8. Vi tar aldrig referenser på dig, med mindre än att vi tillsammans har diskuterat vilka vi kan prata med och efter ditt tillstånd till det.