Håkan Thuresson

Jag är utbildad ekonom och har en bred erfarenhet av rekrytering, ledarskap, marknadsföring samt jobbcoachning. Jag har arbetat mycket med att rekrytera ledare och specialister till både privat och publik verksamhet. På senare år har jag fokuserat på att rekrytera ledare till den offentliga sektorn, med tyngdpunkt på kommuner och deras olika verksamhetsområden.

Jag är auktoriserad i kandidatverktyget Master. Jag har också stor erfarenhet av att arbeta i föreningslivet av olika slag, både som styrelsemedlem och ordförande i styrelser.

Benny Carlsson

Utbildad yrkesofficer från Armén med bred och mångårig erfarenhet av att lösa rekryteringsuppdrag inom både privat och offentlig verksamhet. Läs mer

M: 070-540 51 00
E: benny.carlsson@recruitment.se

Mikael Blomberg

Utbildad Civilekonom med 20 års erfarenhet inom områden som rekrytering, försäljning, projektledning och marknadsföring Läs mer

M: 070-168 48 25
E: mikael.blomberg@recruitment.se

Lars Johnsson

Jag samarbetar med Recruitment International AB från eget bolag, och är en HR generalist med bred erfarenhet av rekrytering mm. Läs mer

M: 070-518 33 41
E: lars.johnsson@recruitment.se