Ekonomichef – som ser helheten!

Arbetsuppgifter Vi erbjuder Dig en utvecklande roll i en kommun som andas framåtanda och historia. Ditt övergripande uppdrag är att utifrån ett strategiskt helhetsperspektiv bidra till utvecklingen av Klippan som en attraktiv kommun att leva och verka i. Du ingår i...

Avdelningschef till Arbetsliv och Stöd – Östra Göinge kommun

Arbetsuppgifter Du leder utvecklingen av vår nya avdelning Arbetsliv och stöd för att tillsammans med chefer inom avdelningen skapa ett mervärde för de kommuninvånare som behöver våra insatser. Det är en viktig strategisk uppgift för Östra Göinge kommun. Du blir chef...